+420 377 322 813 | info@akademiepk.cz

Plzeň
O nás

Akademie HK PK, o.p.s.

Zřizovatelem Akademie HK PK, o.p.s. je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. V současnosti realizuje projekt s názvem Výběr povolání bez stereotypů v Plzeňském kraji, jehož cílem je snížení genderové segregace na trhu v Plzeňském kraji a přilehlých regionech.

1

Kraj

7

Okresů

609896

Obyvatel
Aktuální projekt

www.bezstereotypu.cz

Výběr povolání bez stereotypů v Plzeňském kraji
Operační program Zaměstnanost plus

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a přilehlých regionech a zvýšení zájmu studentů a studentek o genderově nestereotypní studium – pro dívky se jedná především o studium technických a ICT oborů, pro chlapce především o pedagogiku a zdravotnictví. Tohoto cíle chceme dosáhnout pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce středních škol (gymnázií…), VOŠ a vysokých škol v regionu, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Stáže

Stáže jsou zajištěny ve firmách nebo v prostorách fakulty (např. laboratoře, výzkumná centra apod.)

Exkurze

Během exkurzí studenti naživo uvidí, jak prezentované obory vypadají v praxi.

Ukázkové dny

Během ukázkových dnů jsou prezentovány obory na partnerských fakultách.

Besedy

Besedy vede odborný pracovník, který získal vzdělání v propagovaném nestereotypním oboru a je ve své práci úspěšný.

Bez stereotypu
Naše projekty

Ukázky námi realizovaných projektů

Akademie

Hospodářské komory v Plzeňském kraji

Zřizovatelem Akademie HK PK, o.p.s. je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Kontaktní informace

Nerudova 25, 301 00 Plzeň

+420 377 322 813

info@akademiepk.cz

Copyright © Akademie HK PK, o.p.s.